The Events Calendar – problém v administraci

S aktualizací WordPressu na verzi 3.2 došlo i k aktualizaci knihovny jQuery na verzi 1.6.1, což sebou přineslo menší problém v administraci pluginu The Events Calendar (verze 1.6.5). Problém spočívá v tom, že nabídka k pluginu The Events Calendar je v administraci dostupná i v případě, že je u položky Je tento příspěvek událostí? vybráno Ne a dále je dostupné nastavení hodin u události i když je zakliknutá volba Celodenní událost?.

Na další funkce pluginu to nemá vliv, proto jsem s hledáním řešení tak dlouho otálel a dostal jsem se k tomu až teď.

Administrace The Events Calendar

Na obrázku jsou vidět mnou popisované problémy, jejichž řešení jsem našel opět na stránkách WordPress.org. Je nutné provést úpravy v souboru events-meta-box.php náležící k pluginu The Events Calendar.

Upravený soubor můžete stahovat odtud events-meta-box.zip.

Zip archiv rozbalte a souborem events-meta-box.php přepište původní soubor v pluginu The Events Calendar, ten najdete zde:

/ADRESÁŘ_S_NAINSTALOVANÝM_WORDPRESSEM/wp-content/plugins//the-events-calendar/views/

Zmíněná úprava je funkční pouze pro knihovnu jQuery ve verzi 1.6.1, to jakou verzi knihovny jQuery máte, zjistíte kupříkladu z obsahu souboru

/ADRESÁŘ_S_NAINSTALOVANÝM_WORDPRESSEM/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Po úpravě se již bude plugin chovat tak jak má, což je možné vidět na následujících obrázcích.

Je tento příspěvek událostí? - správná funkce při výběru Ne
Vybraná celodenní událost - hodiny se nezobrazují
Nezvolená celodenní událost - hodiny se zobrazují

Napsat komentář