Šablona Atahualpa – tlačítko „Pokračovat“

Způsob zobrazení článků na hlavní stránce a v jednotlivých rubrikách jde v šabloně Atahualpa velmi lehce nastavit. V tomto konkrétním případě mám na mysli délku jednotlivých článků, jenž by se měly zobrazovat. Buď si můžeme nechat zobrazit celý článek a nebo pouze jeho část – výňatek. Mě zobrazení celých dlouhých článků nevyhovuje. Atahualpa naštěstí nabízí jednoduché řešení, které najdeme v administračním menu WordPressu.

Dostaneme se tam přes:

Vzhled → Atahualpa Theme Options → Configure EXPERTS

Zde můžeme navolit jednak délku výňatků (Excerpt length),

případně v jakých částech webu se budou zobrazovat celé články nebo pouze jejich výňatky. Pro neangličtináře pouze uvedu, že Full Posts je označení pro celý článek a Only Experts zase pro výňatek. Jak je z obrázku patrné, tak možnosti nastavení jsou opravdu velké. Na začátku jsem zmiňoval, že mi nevyhovuje zobrazování celých článků na webu, avšak na obrázku je u hlavní stránky (HOME page) nastavena volba Full Posts, která toto moje tvrzení vyvrací. Je to způsobeno tím, že při zobrazování výňatků si zvolíme pro všechny články jednu stejnou délku. To má za následek to, že článek je mnohdy useknut uprostřed věty či slova, což mi na hlavní stránce vadí.

Naštěstí při psaní článků ve WordPressu můžeme využít značku

<!–more–>

která zajistí, aby se, v mém případě, článek zobrazil na hlavní stránce pouze po tuto značku.

Značku přidáme buď přímo do html kódu a nebo využijeme tlačítko (značku pro pokračování textu) v horní části editoru WordPressu.

Samozřejmě jde používat na celém webu pouze buď jedna nebo druhá varianta, nicméně pro ukázku variability šablony Atahualpa uvádím obě.

V defaultním nastavení šablony Atahualpa se nám však nezobrazí tlačítko Pokračovat, jak je uvedeno v nadpisu, ale zobrazí se text „Continue Reading“. K tomu, jak nahradit tento text tlačítkem Pokračovat mě navedl článek How to replace Continue Reading text with an Image – Atahualpa Theme for wordpress.

V administraci WordPressu se podíváme do

Vzhled → Atahualpa Theme Options → Configure EXPERTS

a do položky Custom read more vložíme následující html kód:

<a href="%permalink%">
<img id="readit" alt="Pokračovat" src="CESTA_K_ULOŽENÉMU_TLAČÍTKU_VE_FORMĚ_OBRÁZKU" align="right">
</a>

Položku CESTA_K_ULOŽENÉMU_TLAČÍTKU_VE_FORMĚ_OBRÁZKU samozřejmě nahradíme správnou cestou k png nebo jpg souboru představujícímu tlačítko, jenž jsme si nahráli na ftp našeho webu. Nesmíme zapomenout celou změnu uložit přes tlačítko Save changes.

Toto nastavení řeší výňatky, ale neřeší to celé články rozdělené značkou pro pokračování textu. K jeho změně musíme zabrousit do

Vzhled → Atahualpa Theme Options → „Read More“ tag

kde v políčku Read More přepíšeme původní text tímto:

<br/><img id="readit" alt="Pokračovat" src="CESTA_K_ULOŽENÉMU_TLAČÍTKU_VE_FORMĚ_OBRÁZKU" align="right"></a>

To je vše a jak je vidno, dalo se to zvládnout pouze v administraci šablony Atahualpa.

Napsat komentář